Kidzdress.com  
Home  » Wish Pets

Switch to Grid View

Stuffed Binturong

Stuffed Binturong

A soft plush standing binturong from Wish Pets. 20 Inches Long, Nose to Tail.

  $16.95
More Information
Stuffed Flamingo

Stuffed Flamingo

A soft floppy plush flamingo stuffed animal from Wish Pets. Does not stand alone. 10 Inches Sitting.

  $25.95
More Information
Stuffed Javelina

Stuffed Javelina

A soft plush standing javelina from Wish Pets. 9 Inches Long.

  $16.95
More Information
Stuffed Komodo Dragon

Stuffed Komodo Dragon

A BIG plush komodo dragon from Wish Pets. 28 Inches Long.

  $24.95
More Information
Stuffed Manatee

Stuffed Manatee

A BIG soft plush manatee from Wish Pets. 23 Inches Long.

  $26.95
More Information